Witaj na blogu!

Rozwój CDXLI

*** by Yukie Wago on 500px.com

Wielu ludzi, których miałam przyjemność spotkać narzekało na brak zrozumienia ich potrzeb przez bliźnich. Nie potrafili jednocześnie odpowiedzieć na pytanie dlaczego oczekiwali zrozumienia innych, mając świadomość odmienności sposobu postrzegania rzeczywistości. Czasami nie potrafili w ogóle sygnalizować tego, czego potrzebują, ale oczekiwali od innych wsparcia.

Życie czasami przynosi niespodziankę pod postacią większego zainteresowania naszymi problemami ze strony postronnych osób, ale to bonus, który wiąże się z otwartym na miłość sercem zainteresowanego naszą potrzebą człowieka.

Inwestując w siebie, w budowanie silnej i emocjonalnie stabilnej osobowości, umożliwiamy sobie niezależność realizacyjną. Jeśli wówczas otrzymamy wsparcie, odczujemy wdzięczność i poszerzymy wgląd w Rzeczywistość przez IV czakrę.

Wdzięczność odczuwają najczęściej ludzie wolni w swych wyborach i niezależni w działaniu. Szczodrze dziękują za wszystko, co życie dobrego dla nich niesie i traktują to, jako dar. Serce nie odczuwające wdzięczności, pomimo szczodrości i hojności z jaką ma do czynienia, jest zazwyczaj zamknięte przez ból, czasami nieuświadomione blokady na poziomie emocjonalnym.

Konfrontacja z rzeczywistością niesie wciąż wiedzę do wykorzystania o nas i dla nas.
Skupianie się na innych, poza możliwością podzielenia się swymi poglądami, wiedzą, czy udzielenia wsparcia czy pomocy, to strata czasu.

Samoobserwacja daje możliwość rejestrowania swoich uczuć i odczuć, myśli i wniosków nasuwających się z tytułu percypowanej i doświadczanej wiedzy. Im więcej rozumiesz, tym szybciej dostrzegasz związek pomiędzy doświadczeniem, a przekonaniami - bazą do tworzenia. Umożliwia Ci to opcjonalną decyzyjność w kwestii transformowania tych przekonań, które przestały pełnić bazę do konstruktywnego tworzenia.

Czytaj dalej...

Rozwój CDXL

I'll give you everything. by Tiger Seo on 500px.com

To prawda, ze zrozumienie tego, co się wydarzyło, jak również realnych skutków w postaci wiedzy o sobie, poznajemy analizując przeszłość. Taki rodzaj obserwacji jest możliwy, jeśli nasze emocje są w miarę stabilne. Jednakże, jeśli potrafimy działać i równocześnie obserwować siebie w konfrontacji z wydarzeniami, zbliżamy się do Prawdy o nas samych.

Po pewnym czasie potrafimy odróżnić umysł fundamentalny (obserwatora) od umysły różnicującego (ego). To początek drogi do przebudzenia. Umysł fundamentalny, to czysta Świadomość, która JEST. To ekran w kinie, gdzie umysł różnicujący reżyseruje swoje obrazy.

Jeśli z takiego poziomu wybieramy rozwój przez Miłość, dalsza podróż jest harmonijna i satysfakcjonująca, choć często trudna.

Moje wybory zawsze płynęły z poziomu Miłości, ale bardzo często prowadziły do wielkiego bólu w doświadczeniu. Ból ten ujawniał moje przekonania, które wymagały transformowania, moje oczekiwania, które choć pobożne, nie mogły się spełnić.

Jeśli masz ciężko i przewlekle chorego, którego kochasz, nie opuścisz go, choć Twoje serce wypełnia niepokój i ból, choć bardzo pragniesz zmiany doświadczenia. Będziesz trwał, wspierał, szukał nowych możliwości i inspirował do otwierania serca, by chory miał szansę zrobić coś dobrego dla siebie.

Ażeby serce opiekuna nie rozpadło się, potrzebna jest czujność i inwestycja w siebie. Im więcej Miłości sobie zaoferujesz, tym lepiej.

Gigantyczny stres, który towarzyszy schorzeniom przewlekłym i możliwości nagłej śmierci kogoś, kogo kochasz, rozwijają zespół przetrwania. Zespół przetrwania polega na stymulacji struktur mózgowych ukierunkowanych na zabezpieczenie niezbędnych funkcji życiowych organizmu opiekuna. Zespól ten rozwija również wiele dzieci, które nie posiadają określonych wewnętrznych cech, by edukacja szkolna była dla nich rozwijającą przygodą.

Czytaj dalej...

Rozwój CDXXXIX

sunset by Tiger Seo on 500px.com

Każda istota widzi świat poprzez osobistą soczewkę postrzegania, czyli wiedzę i umiejętności, które odkryła w swej ewolucyjnej podróży.

Samopoznanie poszerza soczewkę percepcji, dzięki czemu widzimy więcej, doświadczamy inaczej. Postrzegamy, że mamy jedynie realny wpływ na zawartość swego umysłu, na rodzaj uczuć, które coraz częściej tworzymy sami. Wydarzenia współtworzone z innymi istotami, są uwarunkowane ich zrozumieniem i otwartością na koncepcje rozwoju bliskie naszemu sercu.

Ludzka twórczość jest odzwierciedleniem poziomu rozumienia rzeczywistości, informuje o priorytetach i preferencjach.

Twoja podróż może inspirować lub nie, ale nie licz na splendory czy poklask tłumów. Prawda podąża zawsze wąską drogą.

Wiedza niewiele ma wspólnego z kultem czy dogmatem. Jest kwiatem z bijącego nieustannie Źródła.

Otwarte oczy i uszy, umiejętność obserwacji i akceptacja transformowania własnych przekonań są najlepszymi sprzymierzeńcami rozwoju.

Miernikiem realnego wzrostu jest twórcze samowyrażenie, a w nim - umiejętność zaobserwowania własnej przemiany wewnętrznej.

Wiedza płynie wieloma kanałami. Twoja soczewka postrzegania decyduje o tym, który wybierasz.

Zmiana, to jedyny pewnik dla zamanifestowanej formy. Im większy opór przed zmianą, tym większe cierpienie.

Istota ufająca swoim odczuciom, kreująca na ich bazie swoje doświadczenie, płynie w harmonii ze wszystkim, co jest. Zmienia się i poznaje. Ludzie tworzą często z ustrukturyzowanej podświadomości, gdzie dominuje obawa i lęk przed zmianą.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS