Warsztaty Centrum OBK "Vega"

Ogólne założenia warsztatów to: nauka zachowania w określonych sytuacjach, rozwój umiejętności interpersonalnych, uzyskanie wiedzy o środkach uzależniających w celu ograniczenia zachowań agresywnych oraz ograniczenia picia alkoholu, palenia papierosów i narkotyzowania się.

Wartość programu:

Program obejmuje zajęcia ruchowe ukierunkowane na ćwiczenia wysiłkowe, rozciągające, oddechowe, ćwiczenia z zakresu koordynacji ruchowej, a także ćwiczenia z zakresu psychologii osobowości obejmujące następującą tematykę:

  • praca w grupie,
  • ćwiczenia budujące empatię,
  • ćwiczenia podnoszące samoocenę,
  • ćwiczenia z komunikacji interpersonalnej,
  • ćwiczenia z asertywności,
  • ćwiczenia dotyczące umiejętności radzenia sobie ze stresem,
  • ćwiczenia zamykające całość warsztatów.

Umiejętności uzyskane podczas realizacji programu prowadzą do ukształtowania postaw, które są konieczne do budowania społeczeństwa rozumiejących się i troszczących o siebie nawzajem ludzi.

 

Referencje:
Dom Kultury "Praga" w Warszawie

                                                                                                                                                                                                                 

Warsztaty były prowadzone w latach 2001- 2011. Informacja nie dotyczy aktualnej oferty warsztatów.

 

 

Wyszukiwarka

Tłumacz

Facebook

Filmy OBK Vega

Loading Player...
Watching: "ON" - "Ja" /"HE" - "I"/
Loading...