Polish Polski

Witaj na blogu!

Rozwój CDLXXXII

Prawda o poziomie rozwoju człowieka leży w jego odczuciach, a nie w wyobrażeniach.

Twórczość obrazuje najpełniej to, za kogo się uważamy.

Wybory, opisują nasz stosunek do siebie i innych, jak również zainteresowania, dzięki którym poznajemy swój potencjał twórczy (albo przypominamy sobie to, kim jesteśmy).

Czytaj dalej...

Rozwój CDLXXXI

Kreacja z poziomu żądzy i kreacja serca spotykają się jedynie w miejscu, gdzie dostrzegasz absurdalność budowania kolejnych labiryntów i otwierasz się na poznawanie w ramach kreatywności swego serca. W ten sposób inicjujesz drogę budowania na bazie Miłości, drogę stabilnego, konsekwentnego wzrostu Twojej wibracji. Podążanie tą drogą prowadzi do opuszczenia "świata labiryntów" - świata budowanego na bazie żądzy zmysłów.

Kreacja z poziomu żądzy eskalowanej poprzez zmysły, utrwala przekonanie o własnej tożsamości w kontekście osobowości. By uzyskać na tym poziomie swoje cele, istota posługuje się manipulacją, co prowadzi do stałego spadku poziomu wibracji.

Gonitwa człowieka opętanego przez żądzę nie ma końca. Coraz bardziej oddala się również od swego serca, bowiem realizacja celów, niewiele ma wspólnego z uczuciami wyższymi. Oddalając się od serca, uniemożliwia sobie drogę do integracji z wyższymi częstotliwościami Światła. Wybierając żądzę, sam niszczy siebie.

Czytaj dalej...

Rozwój CDLXXX

Wraz z rozwojem świadomości zmienia się postrzeganie, twórczość i doświadczanie siebie.

Rzeczywistość uzgodniona ewoluuje wraz z nami.

Bez względu na sposób odbioru i postrzegania, bez względu na sposób i aspekty Rzeczywistości, które obejmujemy swą uważnością, jedno pozostaje niezmienne, świadomość.

Czy identyfikujesz istnienie ze świadomością czy jednym z jej aspektów - osobowością?

Co dla Ciebie oznacza - świadome odkrywanie i budowanie siebie i swojego świata?

Co jest źródłem dla Twoich wyborów?
Jakie narzędzia wykorzystujesz do budowania swego doświadczenia?

Czy wykorzystujesz na co dzień samoobserwację w celu lepszego poznania siebie?

Jeśli źródłem do tworzenia jest odczucie Miłości, tworzysz w harmonii ze wszystkim, co Jest, bowiem Miłość jest podstawową Energią Stwórczą. O tym, co tworzysz decydują talenty, które przyniosłeś na świat, oraz cechy wewnętrzne, które ukształtowałeś w procesie ewolucji, również w tym życiu.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS