Polish Polski

Witaj na blogu!

Rozwój DLXII

Dlaczego miłość bez odpowiedzialności jest nazywana ogrodem bez roślin?

Jakie profity w codziennej rzeczywistości niesie ze sobą dobrze ukształtowana cecha odpowiedzialności? Jakie okoliczności sprzyjają kształtowaniu tej cechy, Twoim zdaniem?

Czy człowiek nieodpowiedzialny za własne myśli, słowa i czyny może poszerzyć pole świadomości, zintegrować się z wyższą wibracją, aniżeli ta, którą uzyskał na drodze dotychczasowego rozwoju?

Jaki wpływ ma odpowiedzialność na kształtowanie innych szlachetnych cech osobowości - kodów dostępu do wyższego wymiaru?

Na czym polega różnica pomiędzy procesem kształtowania odpowiedzialności z pozycji otwartego na miłość serca, a szlifowaniem tej cechy w ramach konieczności związanej z okolicznościami (konflikty, wojna itp.)?

Jeśli Twoje serce śpiewa swoją pieśń, jesteś odpowiedzialny, bowiem Miłość sama w sobie jest najwyższym Prawem.

Czytaj dalej...

Rozwój DLXI

Kiedy afirmacje wzbogacają doświadczenie człowieka i konstruktywnie wpływają na jego rozwój, a kiedy stanowią przeszkodę na drodze dalszego wzrastania i samopoznania?

Dlaczego osobowość transformowana na bazie żądzy zmiany siebie, stanowi sztywną, chaotyczną strukturę?

Jaką dostrzegasz różnicę pomiędzy bezmyślnością - skutkiem manipulowania własnym umysłem, a odczuciem Ciszy?

Dlaczego świadomy rozwój emocjonalnego wymiaru człowieka jest warunkiem koniecznym dla wzrostu wibracji osobistej i poszerzenia "okna postrzegania" Rzeczywistości?
Dlaczego blokady na tym poziomie skutecznie blokują pełnię integracji?

Czy potrafisz odróżnić dynamiczną kreację serca od chaotycznego, choć dynamicznego działania - manifestacji niepokoju wewnętrznego?

Czytaj dalej...

Rozwój DLX

Współczucie, uczciwość, ciepło, serdeczność, wdzięczność i pokora, to jedne z licznych atrybutów otwartego na Miłość serca. Które wyrażasz na co dzień?

Czytaj dalej...