Polish Polski

Witaj na blogu!

Rozwój DXXI

Każda istota percypuje Rzeczywistość przez swój indywidualny filtr postrzegania - cechy ukształtowane ewolucyjnie oraz w tym życiu.

Na II (obecnym) poziome rozwoju ludzkiej świadomości jedynie Miłość w odczuwaniu (a nie w wyobrażeniu) łączy wszystkie zamanifestowane formy życia.

Wiedza o Jedności wszystkich i wszystkiego nie oznacza Jedności w doświadczeniu.

Droga do Jedności w odczuciu, wiedzie przez nieustającą transformację starych struktur i przekonań w oparciu o mądrość intuicji i moc serca własnego.

Odróżnij: wyobrażenie o Miłości, uczucie Miłości od odczucia Miłości. Odczucie Miłości (najgłębsze wewnętrzne przekonanie) jest tożsame z transcendencją.

Miłość Uniwersalna w wyobrażeniu nie jest tożsama z doświadczaniem Miłości Uniwersalnej, która jest następstwem "zaliczenia" w doświadczeniu Miłości do wszystkich i wszystkiego.

Miłość w myślach, słowach i Miłość w działaniach, to trzy podstawowe elemenety rozwijającego kochania.

Czym jest dla Ciebie wiedza: informacją - za Nową Encyklopedią Powszechną definiującą wiedzę jako „ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania”, czy raczej najgłębszym uzasadnionym przekonaniem (Sokrates)?

Czytaj dalej...

Rozwój DXX

Miłość, to Energia Stwórcza. Jej moc wzrasta, jeśli nasze wybory płyną z poziomu serca.

Im więcej Miłości w myślach, słowach i czynach każdego dnia, tym silniejsza istota, pewniejsza siebie, często zdecydowana walczyć o dobro własne i innych. Bez silnego dzięki praktyce Miłości, kręgosłupa osobowości, nasze marzenia mogą długo poczekać na realizację. Miłość w wyrażeniu, w codziennym funkcjonowaniu, uzdrawia przede wszystkim nas samych!

Nie odkładaj działania z Miłości, dla Miłości na "później". Ograbiasz w ten sposób siebie samego. Pozbawiasz się mocy własnego serca.

Nie identyfikuj Miłości z operą mydlaną. Miłość stworzyła wszechświaty i na pewno ma coś więcej do zaoferowania, aniżeli Twoje wszelkie wyobrażenia.

Chcesz poznać moc Miłości? Praktykuj realizację swego serca, jego odczuwania i tworzenia w codziennym doświadczeniu. W przeciwnym wypadku, będziesz miał jedynie mgliste wyobrażenie o tym, jak powstał wszechświat, w którym żyjesz, tworzysz i doświadczasz.

Czytaj dalej...

Rozwój DXIX

Rozwój człowieka wiąże się z podnoszeniem poziomu wibracji.

Proces ten znajduje swoje odzwierciedlenie w transformowaniu mentalnego, emocjonalnego i fizycznego wymiaru naszego życia.

Świadomy rozwój nie ma nic wspólnego z programowaniem osobowości, ale z kreacją, dla której źródłem jest intuicja, a siłą kreatywną, Miłość.

Skutkiem procesu tysiąca przemian jest osobowość, która wyraża siebie poprzez Miłość i Prawdę, Mądrość i Piękno itd., czyli szlachetne cnoty.

Świadomie czy nie, kształtujemy owe cnoty, które korespondują z wysokim poziomem energii człowieka.

Szlachetna cnota nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek programowaniem na "doskonałość".

Doskonałość odpowiadająca wysokiemu poziomowi wibracji danej istoty, to skutek procesu tysiąca przemian, w tym umysłu osobowego.

Czy dostrzegasz różnice pomiędzy świadomym, a nieświadomym procesem transformowania swego oglądu rzeczywistości, a tym samym, siebie?

Czytaj dalej...