Polish Polski

Witaj na blogu!

Rozwój DCCCXXXIII

Czy można doświadczyć siebie bez twórczości?
Czy można wzrosnąć bez poszerzania wiedzy i jej praktycznego wykorzystania?
Czy można być Miłością bez jej odczuwania?
Czym jest kruchy spokój umysłu bez mocy Miłości, która go stabilizuje?

***

Bóg Jest wszystkim, co Jest. Człowiek jest Jego dzieckiem, obdarowanym samoświadomością. Cóż to oznacza? Oznacza to, że może tworzyć swoje życie i samego siebie na podobieństwo Boga. Umysł, słowo i czyn, to narzędzia do tworzenia.

Czytaj dalej...

Rozwój DCCCXXXII

Czym jest wolna wola?
Czym jest Miłość?
Miłość Boga jest bezwarunkową akceptacją Twojego wolnego wyboru. Masz narzędzia do tworzenia i możesz z nimi robić, co chcesz. Możesz wybrać drogę powrotu do Boga lub pogrążyć się w ciemność światów demonicznych. Masz prawo. Nie można kochać na siłę. Kiedy zobaczysz, że droga pozbawiona Bożej Miłości, to droga donikąd, będziesz gotów, aby powrócić. Dopiero wtedy jest właściwa determinacja, upór i konsekwencja do podróży w światy wyższych wibracji.

***

Bóg Jest wszystkim, co Jest. Dusza jest Jego perspektywą - jedną z nieskończonej ilości. Co z to oznacza?
Oznacza to jakościową, choć nie ilościową identyczność. Jednocześnie Dusza otrzymała autonomię do tworzenia swego świata i siebie na podobieństwo Boga, poprzez uwarunkowanie. Czym jest uwarunkowanie? Jest dobrowolnym poddaniem się czystej, wiecznej i nieskalanej Energii Duszy pod wpływ również Boskich, ale niższych wibracji zwanych gunami materialnej natury. W ten sposób Dusza może tworzyć swój własny autonomiczny świat w macierzy Boga. I tworzy. Połączenie z Bogiem istnieje poprzez serce. Jeśli uwarunkowana Dusza odcina się od Miłości, dryfuje najczęściej w kierunku ciemnej strony mocy. Moc ta korzysta nadal z Boskiej energii życia, ale separuje się od Źródła poprzez brak Miłości w jej życiu i doświadczeniu. Wcześniej czy później deficyt Miłości w odczuciu prowadzi taką istotę do samounicestwienia.

Czytaj dalej...

Rozwój DCCCXXXI

Rozwój uwarunkowanej Duszy przebiega etapami. Od identyfikacji z tożsamością materialną do przebudzenia na swą duchową naturę. Następnie od przebudzenia na duchową naturę do uwolnienia Duszy spod jej uwarunkowania przez wpływ sił materialnej natury.
Miłość łączy rozwój nieświadomy ze świadomym, Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem bez względu na etap ewolucji. Kreacja serca, to droga realizacji pod wpływem siły dobroci. Inspiracje uzyskane na bazie odczucia Miłości służą do tworzenia w harmonii z samym sobą i wszystkim, co JEST. Następstwem kreacji jest osobowość wyposażona w szlachetne cnoty, które stanowią równocześnie kody dostępu do wyższego wymiaru - czwartego i warunkują pozostanie w nim.

***

Istota ludzka uwarunkowana przez gunę dobroci, tworzy z potencjału Duszy piękno ludzkiego doświadczenia. Dusza nie czyni nic.

***

Serce prowadzi do pełnej integracji z Duszą, czyli do uwolnienia jej spod wpływu sił natury materialnej.

Czytaj dalej...