Polish Polski

Witaj na blogu!

Rozwój XCII

Rozwój XCII

Nie istnieją "lepsze" i "gorsze" manifestacje Ducha. Jest tylko wielka różnorodność dróg samopoznania.

Droga do doświadczania jedności jest wieloaspektowa i wielopoziomowa. Sposób podążania świadomego wiąże się z określeniem własnych priorytetów i preferencji.

Współdziałanie z innymi oparte na zasadach wymiany energii wnosi niewyobrażalne możliwości poznawania siebie i wyrażania tego w doświadczeniu.

Nie istnieje doskonała forma dla przejawienia energii DUCHA. Jak wynika z matematycznego modelu materialnej rzeczywistości zasadza się ona na szeregu Fibonacciego (ma początek, nie ma końca) w odróżnieniu od Nieskończonego (brak początku, brak końca).

Im wyższy potencjał wibracji istoty, tym bliżej Nieskończonego.
Wszelkie praktyki rozwoju świadomości opierają się na narzędziach dzięki którym podnosimy poziom energii własnej.

Mapa rozwoju każdej istoty znajduje się w niej samej. Dotarcie do Energii Miłości we własnym sercu, daje możliwość korzystania z mapy.

Im więcej decyzji i działań płynie z wyobrażeń o sobie, tym trudniejsza i dłuższa droga rozwoju.

Integracja wyższych poziomów Energi Ducha jest proporcjonalna do rozwoju czakry serca.

Rozwój czakry serca jest integralnie związany z odczuwaniem i wyrażaniem w działaniu Energii Miłości. Im więcej aspektów rzeczywistości obejmuje nasze kochające działanie, tym większe możliwości przetwarzania energii w czakrze serca, tym większy jej energetyczny potencjał.

Czakra serca jest nośnikiem informacji zdeponowanych w Powszechnym Polu Energetycznym. Im wyższy potencjał czakry serca, tym więcej wiedzy do wykorzystania w kreatywności, tym szybszy rozwój świadomości.

Brak wrażliwości na cierpienie, brak zainteresowania potrzebami innych, egocentryczne zapatrzenie się w siebie, to oznaki dysfunkcji czakry serca.

Dysfunkcja czakry serca uniemożliwia pełnię integracji z wyższymi poziomami energii. Jeśli dysfunkcja przeciąga się w czasie, prowadzi do rozwoju patologii serca.

Otwarcie serca na Miłość, wyrażanie jej w stosunku do każdego aspektu istnienia, rozwija czakrę i w konsekwencji umożliwia stałe podnoszenie poziomu jej wibracji, co warunkuje realny wzrost świadomości.

Istnieje wiele dróg rozwoju. Wcześniej czy później każdy adept rozwoju duchowego dostrzega konieczność rozwoju czakry serca, jeśli interesuje go poznawanie nowych poziomów własnej istoty.

Dlaczego ego odgradza człowieka od człowieka ?

W jaki sposób piękno rozwija czakrę serca?

Dlaczego miłość między dwojgiem ludzi jest jednym z najsilniejszych źródeł rozwoju czakry serca?

Kiedy działanie rozwija serce?

W jaki sposób inne formy życia pomagają nam rozwinąć serce?

Kogo i dlaczego niektórych ludzi bawią wulgarne słowa...?

Co w wulgarnym wyrażaniu jest niszczące zarówno dla istoty, która się nim posługuje, jak i słuchacza?

Zanim powrócisz do stanu świadomości Pustki, pełnej z Nią jedności, podróżujesz. Kolejne elementy wiedzy zdobywasz w trakcie życiowego doświadczenia, ale wsporniki ułatwiające podróżowanie są niemniej ważne, niż inspiracje z poziomu mądrości serca.

Długi, bardzo długi odcinek tej trasy pokonujesz identyfikując się z wyodrębnioną wtórną tożsamością. To umożliwia ci poznawanie Siebie w doświadczeniu z bardzo różnej perspektywy.

Identyfikacja z wyobrażeniem o Pustce bez Jej doświadczenia w sobie, jest tylko kolejną koncepcją pozbawioną podłoża.

Identyfikacja z koncepcją wydłuża trasę podróży i często uniemożliwia doświadczanie wielu stanów świadomości, które są prawdziwym owocem realizacji siebie.

Najważniejszym "wspornikiem" dla podróżującego jest Miłość i wszystko, co z Niej wynika.

Opieka, ochrona, wskazówki, czasem koncentracja energii psychicznej z pozytywnym ładunkiem energii Miłości, dodaje "podróżującemu" siły do dalszej realizacji.

Miłość odczuwana przez "podróżującego" na trasie własnego rozwoju, "dodaje mu skrzydeł" do dalszej wędrówki.

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

Więcej w tej kategorii: Rozwój XCI »
Powrót na górę