Polish Polski

Filmy

 Edukacja / 117 Views

"[...] Nie jesteśmy pobudzani do życia przez system edukacyjny, który potajemnie ustawia nas do prac, które mogą być zautomatyzowane, albo które nie muszą być wykonywane. Jesteśmy ustawiani do zniewolenia, do życia bez żarliwości do znaczących osiągnięć. Nie mamy żadnych wyborów w życiu, od kiedy naszą motywacją są pieniądze. Nasze życie powinno być motywowane pasją, ale to jest stracone w momencie kiedy wstąpimy do tego pociągu nazywanego systemem, który nami pokieruje, ale nie zainspiruje.[...]"