Polish Polski

Filmy

 Świadomość / 2164 Views

Jeden z najciekawszych jak dotąd dokumentów, które mówią o naszej naturze rzeczywistości poprzez pryzmat fizyki kwantowej, biologi molekularnej  i innych nauk ściśle potwierdzających duchową sferę naszego życia.