Filmy

 Święta Geometria / 2404 Views

Prezentacja video autorstwa Aidriana O'Connor zatytułowana "The Geometry of Life" powstała w roku 2000 jako część pracy dyplomowej na temat świętej geometrii w Goddard College w USA. Skupia się ona w szczególności na pierwiastku kwadratowym z liczby 3 w świętej geometrii - jakie formy geometryczne go generują, gdzie można go odnaleźć w strukturach cząsteczkowych, oraz prawdopodobnych przyczynach dlaczego tak jest.