Filmy

 Minuta Mądrości / 3494 Views

Moralność
Uczniowie bardzo często poświęcali wiele uwagi problemowi dobra i
zła oraz związanym z nim kwestiom.
Czasem odpowiedź była oczywista.
A czasem niejasna, zagmatwana.
Jeżeli Mistrzowi zdarzało się być podczas takich dyskusji, zwykle
nie brał w nich udziału.
Pewnego razu zadano mu pytanie:
- Czy jest rzeczą słuszną zabić kogoś, kto chce mnie zabić, czy
też nie?
Odpowiedział:

- Skąd mogę to wiedzieć?
Zmieszani uczniowie zapytali:
- Jak więc możemy odróżnić dobro od zła?
Mistrz rzekł:
- Dopóki żyjecie, bądźcie umarli dla samych siebie. Całkowicie
umarli.
Potem możecie czynić, co chcecie, i wasze działanie będzie dobre.