Filmy

 Minuta Mądrości / 3828 Views

Niestosowność
Tego dnia wszystkie pytania na zebraniu dotyczyły życia
pozagrobowego.

Mistrz uśmiechał się tylko, lecz nie odpowiedział nikomu.
Później, kiedy uczniowie pytali go, dlaczego nie włączył się do
dyskusji, Mistrz wyjaśnił:
- Czy nie zauważyliście, że to właśnie ci, którzy nie wiedzą, co
robić z obecnym życiem, tęsknią do innego, trwającego wiecznie?
- Jest jednak życie po śmierci czy go nie ma? - nalegał jeden z
uczniów.
- A czy jest życie przed śmiercią?
Oto jest pytanie! - odpowiedział zagadkowo Mistrz.