Filmy

 Edukacja / 2953 Views

Sir Ken Robinson w bardzo dobrej prelekcji wyjaśnia, dlaczego kreatywność powinna być stawiana na równi z umiejętnością pisania i czytania w szkole.