Filmy

 Edukacja / 3054 Views

Dobry nauczyciel jest jak ogrodnik. Nie może zmusić rośliny aby urosła. Jego zadanie polega na stworzeniu dla niej możliwie jak najlepszych warunków do wzrostu oraz rozwoju.