Filmy

 Edukacja / 2815 Views

"Czy myślisz, że celem edukacji jest nauka czytania, pisania i arytmetyki? Celem edukacji jest zmienić myśli, zachowania i uczucia uczniów. Hitler kontrolował system edukacji w Niemczech, w ZSRR- Stalin, Mao Tse-Tung w Chinach...musisz opanować umysły młodych by móc złamać wartości danej osoby. Łamiesz ich pojmowanie indywidualności...sprawiasz, że stają się zgodnym członkiem kolektywu. [...]"