Filmy

 Filmy OBK / 1269 Views

Czy Miłość kształt posiada?
Owszem, nadany myślami,
Tworzonymi w umyśle,
Na bazie Serca swego.
To myśl kształt nadaje Energii Miłości,
Która w Sercu każdej,
Każdej istoty gości.

A kiedy Miłość W myśli i słowa się zamienia,
Wyrażona pieśnią,
Świat opromienia
Swej cudnej wibracji częstotliwością.
Bo słowo z Miłości,
Staje się Miłością.

A gdy słowo zamieni się
W czynu działanie,
Wówczas urzeczywistnieniem Miłości się stanie.
Zadomowione w naszym materialnym świecie,
Jaśnieje swoistym pięknem,
Każdy wie to przecie.

Tak też coś tak bardzo niematerialnego wyraża samo siebie,
Poprzez urzeczywistnienie tego.
Dzięki narzędziom użytym dla urzeczywistnienia,
A więc: obecności umysłu,
I ciał kilku istnienia.

Oby ta Energia bez przeszkód płynęła,
Leczyła, goiła i pięknem swego niematerialnego ciała
W najcudowniejszą ziemską rzeczywistość się zamieniała.

„Pieśni Nieba” – fragmenty
Autor: Teresa Maria Zalewska