Filmy

 Filmy OBK / 4077 Views

Jak się ma twórczość
Do krytykowania?
To pytanie stawiano
Od dziejów zarania.
Zamiast Siebie doświadczać,
Tworzyć i kreować,
Część ludzkości WOLI Po prostu ....krytykować.
Krytyka.... Czy to obróbka,
Czy chęć pokazania
Swej własnej "WYŻSZOŚCI"
Od dziejów zarania?
Czyż nie lepiej tworzyć
I doświadczać w radości,
Swego własnego dzieła,
Swojej własnej twórczości?

Z mądrością serca...
autor: Teresa Maria Zalewska