Filmy

 Filmy OBK / 2374 Views

Pieśń dla Taty

To dla Ciebie pieśń,
Me serce śpiewa ją.
Niechaj mknie po niebie,
Niech raduje Ciebie
Tęskna piękna pieśń ma.
Tyś jest życiem mem,
Tyś łzą, pragnieniem, snem,
Tyś jest słodką ciszą
W której głos swój słyszę,
Przez tą cudną ciszę.
Miły Ojcze mój,
Ja kocham Ciebie.
Tyś radością w sercu,
Ty Miłością moją Jesteś.
Miły Ojcze mój
Ja kocham Ciebie,
Tyś jest Prawdą Duszy,
Ty Mym Miłym Życiem Jesteś.

"Pieśni Nieba"
Teresa Maria Zalewska