Filmy

 Filmy OBK / 4325 Views

Ukochany Ojcze, Serca mego Panie,
Gdy tak medytowałam
Dzisiaj przed śniadaniem,
O wielkich nauczycielach ziemskiej społeczności,
Krysznie, Buddzie,
Jezusie - który w wielu sercach gości,
W każdym z Nich
Dostrzegłam cud Serca wielkiego
Bijącego dla siebie,
Cud Serca z Tobą Zjednoczonego.
Kryszna,
Urzeczywistnił Twą Miłość w całej swej świetności.
Budda,
Urzeczywistnił Pierwotną Mądrość Twej ogromnej Miłości.
Jezus,
Zamanifestował Miłość Serca Twego
Wybierając manifestację
Mocy Serca Boskiego
I z martwych powstał,
W dzień trzeci śmierci ciała swego.
Mocą Twej Miłości.
Mocą Serca z Tobą Zjednoczonego.

Miłość Twa
Na wiele sposobów
Urzeczywistnia swoje czary
Niosąc każdemu stworzeniu
Najświetniejsze dary,
A z nich najwspanialszy,
Który w każdym sercu gości,
To Ojca Miłość,
To wielkie Morze Miłości
I całej jej doskonałej twórczości.

Niechaj więc Serce pieśń swoją śpiewa,
Niechaj rozkwita
I każdy dzień radosny
Twórczością Serca swego wita.
Niechaj bez presji,
Przemocy urzeczywistnia siebie
I niechaj tworzy swe życie,
A w każdej swej potrzebie
Zwraca się
Do Mądrości pierwotnej
Serca swego,
Miłością Boską
Całkowicie wypełnionego.

Autor: Teresa Maria Zalewska