Filmy

 Neale Donald Walsch / 3797 Views

Przypowieść o Skale

Była sobie kiedyś Skała, wypełniona niezliczonymi atomami, protonami, neutronami i innymi elementarnymi cząstkami. Cząstki te nieustannie się przemieszczały, tworząc wzorzec. Każda cząstka zmieniała swoje położenie, w jednej chwili była "tu", w drugiej chwili "tam", a do przebycia odległości dzielącej te miejsca, potrzebowała "czasu". Mimo to cząstki poruszały się tak szybko, że sama Skała wydawała się nieruchoma. Po prostu sobie była. Stała chłonąc słońce i deszcz, zupełnie nieporuszona.
"Co to jest, co wewnątrz mnie tak się porusza?" - zapytała.
"To Ty" - odparł Głos z Oddali.
"Ja?" - zdziwiła się Skała. "Przecież to niemożliwe. Ja stoję w miejscu. Każdy to widzi".
"Owszem, z daleka", rzekł Głos.
"Stamtąd wyglądasz, jakbyś była stała, nieruchoma. Lecz, gdy się zbliżyć - przyjrzeć dokładnie temu, co naprawdę się dzieje - widać, że wszystko, co składa się na to, Czym Jesteś, jest w ciągłym ruchu. Mknie z niesamowitą prędkością w czasie i przestrzeni, w określonym porządku, który tworzy Ciebie jako skałę. Jesteś niczym zaczarowana! Ruszasz się i równocześnie stoisz nieruchomo".
"Ale co jest złudzeniem?", dopytywała Skała.
"Jednolitość, bezruch Skały, czy podzielność i ruch Jej cząstek?"
Na co Głos odparł: " A co jest złudzeniem? Jednolitość i bezruch Boga, czy podzielność i ruch Jego cząstek?"
Powiadam ci: Na tej Skale zbuduję swój Kościół, albowiem jest to opoka dziejów. Odwieczna prawda, która przenika wszystko. Wyłożyłem ci ją tutaj, w tej przypowieści. Ot i cała Kosmologia. Życie, to szereg drobnych, niewiarygodnie prędkich poruszeń. Ruchy te wpływają na Niewzruszony Byt Wszystkiego, Co Jest. Lecz jak w przypadku atomów skały, to ruch wytwarza tę nieruchomość. Z tej odległości podziału nie ma. Nie może być, ponieważ Wszystko, Co Jest, to wszystko, co istnieje. Ja jestem tym nieporuszonym, który wszystko wprawia w ruch. Jednak z waszego, ograniczonego punktu widzenia, z którego oglądacie Wszystko, Co Jest, widzicie siebie oddzielnie, w oderwaniu, nie jeden nieruchomy Byt, lecz mnóstwo, mnóstwo bytów w ciągłym ruchu. Oba spostrzeżenia są poprawne. Obie rzeczywistości są prawdziwe.
"Rozmowy z Bogiem" Neale Donald Walsch