Filmy

 Święta Geometria / 2887 Views

W tym filmie jest dowiedzione jakie geometryczne kształty stosuje natura, by używając jak najmniej energii uzyskiwać najlepsze rezultaty. Minerały, ale również organizacja pszczół, bańki mydlane, proteiny i wirusy (a więc i my), cała flora i fauna, podlegają tym samym prawom.