Polish Polski

Artykuły

Bhagavad-Gita (fragmenty cz.4)

OBK "Vega". Opublikowano w Bhagavad-Gita

Najwyższa Osoba Boga rzekł:

Wolność od strachu, oczyszczenie życia, kultywowanie wiedzy duchowej, dobroczynność, samokontrola, spełnianie ofiar, studiowanie Ved, pokuty i prostota, łagodność i prawdomówność, wolność od złości, wyrzeczenie, spokój, niechęć do krytykowania, współczucie dla wszystkich żywych istot, wolność od żądzy, delikatność, skromność i mocna determinacja, wigor, zdolność przebaczania innym, hart ducha, czystość, wolność od zazdrości i pragnienia honorów – te transcendentalne cechy o synu Bharaty, przynależą ludziom pobożnym o boskiej naturze.

Bhagavad-Gita (fragmenty cz.3)

OBK "Vega". Opublikowano w Bhagavad-Gita

Wytłumaczę ci teraz przedmiot wiedzy, przez poznanie którego skosztujesz wieczności. Nie ma początku i Mnie jest podległy. Nazywany jest Brahmanem - duchem.
Leży on ponad przyczyną i skutkiem tego materialnego świata.

Wszędzie są Jego ręce, nogi, oczy, Jego głowy i twarze, wszędzie są Jego uszy. W taki oto sposób istnieje Dusza Najwyższa, przenikając wszystko.

Będąc oryginalnym źródłem wszystkich zmysłów, Dusza Najwyższa nie posiada zmysłów.
Utrzymuje wszystkie żywe istoty, a mimo to wolna jest od przywiązania. Będąc ponad siłami materialnej natury jest jednocześnie źródłem i zarządcą ich wszystkich.

Bhagavad-gita (fragmenty cz. 2)

OBK "Vega". Opublikowano w Bhagavad-Gita

Według Vedanty jest pięć przyczyn, które składają się na wszelkie działania.

1. miejsce działania - ciało
2. działający
3. zmysły
4. wysiłek
5. Dusza Najwyższa

Bez względu na to, czy czyn, który pełni człowiek za pomocą ciała, umysłu lub mowy, dobry jest lub zły, to zawsze jego sprawcą pozostaje te pięć czynników.
Ten zatem, kto siebie uważa za jedynego sporawcę nie biorąc pod uwagę tych pięciu czynników, nie może widzieć rzeczy takimi, jakimi są.

Wiedza, przedmiot wiedzy i znawca są trzema czynnikami, które pobudzają do działania, a zmysły, wysiłek i wykonawca, tworzą jego podstawę.

Bhagavad-Gita (fragmenty cz.1)

OBK "Vega". Opublikowano w Bhagavad-Gita

O synu Bharaty, tak, jak słońce samo oświetla cały ten wszechświat, tak samo żywa istota, jedna wewnątrz ciała, oświetla je całe świadomością.

Niebo, dzięki swojej subtelnej naturze, nie miesza się z niczym, mimo, iż przenika wszystko. Podobnie dusza usytuowana w wizji Brahmana nie wiąże się z ciałem, chociaż przebywa wewnątrz tego ciała.

Kto widzi Duszę Najwyższą w każdej żywej istocie, wszędzie taką samą, dla tego jego własny umysł nie będzie przyczyną degradacji. A zatem osiąga on transcendentalne przeznaczenie.

Kiedy mędrzec nie patrzy już dłużej na żywe istoty jako różne tożsamości, gdyż tylko z powodu ciał swoich zdają się być takimi, widzi, że istoty te rozprzestrzenione są wszędzie i wtedy realizuje on koncepcję Brahmana.