Artykuły

Bhagavad-gita: Natury boskie i demoniczne

OBK "Vega". Opublikowano w Bhagavad-Gita

Najwyższa Osoba Boga rzekł:
Wolność od strachu, oczyszczenie życia, kultywowanie wiedzy duchowej, dobroczynność, samokontrola, spełnianie ofiar, studiowanie Ved, pokuty i prostota, łagodność i prawdomówność, wolność od złości, wyrzeczenie, spokój, niechęć do krytykowania, współczucie dla wszystkich żywych istot, wolność od żądzy, delikatność, skromność i mocna determinacja, wigor, zdolność przebaczania innym, hart ducha, czystość, wolność od zazdrości...

Bhagavad-gita: Yoga Najwyższej Osoby

OBK "Vega". Opublikowano w Bhagavad-Gita

Żywe istoty w tym uwarunkowanym świecie są Moimi wiecznymi fragmentarycznymi cząstkami. I właśnie to uwarunkowane życie jest przyczyną ich ciężkiej walki z sześcioma zmysłami, łącznie z umysłem.

Będąc w tym materialnym świecie, żywa istota przenosi różne koncepcje życia z jednego ciała do drugiego, tak jak powietrze przenosi zapachy. Wskutek tego przyjmuje jeden rodzaj ciała, aby ponownie porzucić je i przyjąć następne.

Bhagavad-gita: Trzy siły materialnej natury

OBK "Vega". Opublikowano w Bhagavad-Gita

Cała manifestacja materialna nazywana Brahmanem jest źródłem narodzin. I jest to ten Brahman, którego Ja zapładniam, umożliwiając tym samym narodziny wszystkim żywym istotom, o synu Bharaty.

Należy wiedzieć, o synu Kunti, że wszystkie gatunki mogą zaistnieć przez narodziny w tej materialnej naturze i że Ja jestem ojcem dostarczającym nasienia.

Bhagavad-gita: Natura, podmiot radości i świadomość

OBK "Vega". Opublikowano w Bhagavad-Gita

Wytłumaczę ci teraz przedmiot wiedzy, przez poznanie którego skosztujesz wieczności. Nie ma początku i Mnie jest podległy. Nazywany jest Brahmanem - duchem.
Leży on ponad przyczyną i skutkiem tego materialnego świata.

Wszędzie są Jego ręce, nogi, oczy, Jego głowy i twarze, wszędzie są Jego uszy. W taki oto sposób istnieje Dusza Najwyższa, przenikając wszystko.