Artykuły

Serce ~ świątynia Miłości

Teresa Maria Zalewska. Opublikowano w Poezjoterapia

Fot. Sara Stępień

Wiele jest miejsc na świecie,
Gdzie żarliwa modlitwa rozbrzmiewa.
Wiele jest miejsc na świecie,
Gdzie Dusza pieśni swe śpiewa.
Z Tej Świątyni wewnętrznej,
Z piękna serca Twego
Płyną słowa Miłości
Pozbawione ego.

W tej pieśni nieustającej
Całe piękno wibruje.
To ono uzdrawia,
To ono reperuje.

Zmiana

Teresa Maria Zalewska. Opublikowano w Poezjoterapia

W tym świecie ciągłej zmiany,
Czegoś trwałego szukamy,
A kiedy „otrzymujemy”,
Uparcie się „tego” trzymamy.

I choć doświadczenie wskazuje na to,
Że wszystko wokół się zmienia,
My trwamy w naszym przekonaniu,
Zamiast akceptować prawdę
Swego pełnego przemian istnienia.

Monolog

Teresa Maria Zalewska. Opublikowano w Poezjoterapia

Dlaczego wciąż szukam Ciebie Ojcze
Za chmurami,
Za odległymi gwiazdami?
Dlaczego ciągle wierzę,
Żeś dla mnie nieosiągalny?
I ciągle manifestuję
Prawdę Mistrza mojego,
Że wedle mojej wiary,
Manifestacja bytu mego /byle jakiego/.

Twe Serce

Teresa Maria Zalewska. Opublikowano w Poezjoterapia

Twe Serce uderza
Życie oznajmiając,
Lecz czy doświadczasz Siebie
Przez życie podążając?

Czy wydobywasz skarby
Z Ciszy, z Ducha twego?
Czy powielasz program
Z umysłu własnego?

Czy tworzysz życie swoje
W ramach własnej niepowtarzalności?
Czy też kreujesz w oparciu
O ego namiętności?