Artykuły

Teoria Próżni Giennadija Szypowa

OBK "Vega". Opublikowano w Nauka

Fragment artykułu "Teoria  Próżni Giennadija Szypowa"

Albert Einstein przez całe swoje życie pracował nad jednolitą teorią pola, która miałaby w prosty sposób wyjaśnić budowę i działanie wszechświata. W Rosji żyje człowiek, który twierdzi, że udało mu się to, co nie udało się genialnemu uczonemu i jego następcom.

‘Holy Grail’ Of Experiments Discover Some Amazing Things About The Unique Way The Human Brain Works

OBK "Vega". Opublikowano w Nauka

Fragment artykułu ‘Holy Grail’ Of Experiments Discover Some Amazing Things About The Unique Way The Human Brain Works

Scientific investigators at MIT’s McGovern Institute conducted what Mark Harnett called his “Holy Grail” of experiments using live human brain tissue. While scientists have long been able to study the neurons of rodents, they finally were able to compare them with live human brain cells and analyze what makes them different.

Confirmation of Quantum Resonance in Brain Microtubules

OBK "Vega". Opublikowano w Nauka

Fragment artykułu "Confirmation of Quantum Resonance in Brain Microtubules"

Biomolecules exhibit quantum mechanical behavior

A research team led by Anirban Bandyopadhyay – a preeminent researcher in the quantum science of biology – has demonstrated high temperature quantum mechanical vibrations in brain neurons.