Artykuły

Nowa wizja uzdrawiania I

Teresa Maria Zalewska. Opublikowano w Nowa wizja uzdrawiania

Podobnie jak tradycyjne wierzenia kultur "prymitywnych", również i ta, którą reprezentujemy, opiera się na bezdyskusyjnych założeniach.
To, co traktujemy jako daną nam rzeczywistość, zależy od paradygmatu na bazie którego budujemy nasze życiowe doświadczenia, a ten z kolei od poziomu naszego rozwoju.

Nowa wizja uzdrawiania II

Teresa Maria Zalewska. Opublikowano w Nowa wizja uzdrawiania

Paradygmat 3 opiera się na stwierdzeniu, że umysł tworzy materię, zatem umysł i świadomość stanowią podstawową rzeczywistość, co prowadzi nas do przekonania o łączności wszystkich i wszystkiego (holizm).

Uznając paradygmat 3 wkraczamy w świat nowej dziedziny nauki - HOLOGRAFII.

W roku 1929 znany matematyk i filozof Alfred North Witehed opisał naturę jako rozwijającą się serię wzajemnie połączonych zdarzeń.

Nowa wizja uzdrawiania III

Teresa Maria Zalewska. Opublikowano w Nowa wizja uzdrawiania

Obserwując proces terapeutyczny wiodący do zdrowia doszłam do przekonania, że można go podzielić na kilka faz. Każdy etap wiąże się z akceptacją i wewnętrzną przemianą. Wielu pacjentów rozpoczyna swoją podróż z wielkim zapałem, by zupełnie nieoczekiwanie zatrzymać się. Trwa to różnie długo. Czas ten jest potrzebny do zintegrowania się z nowym „ja” wyłonionym w czasie procesu.

Nowa wizja uzdrawiania IV

Teresa Maria Zalewska. Opublikowano w Nowa wizja uzdrawiania

Realizacja potrzeb - nasza droga do zdrowia.

Często nasze doświadczanie choroby, wynika z dziecięcego przekonania, iż "choroba" oznacza, że jest z nami coś 'nie tak'. W nowej wizji uzdrawiania, patrzymy na chorobę, jak na proces uczenia się, którego skutki warunkuje bezwzględna szczerość wobec siebie w kontekście zaakceptowania swoich potrzeb i zagwarantowania sobie możliwości ich realizacji.