Artykuły

Podstawowe Prawa Natury Materialnej

Teresa Maria Zalewska. Opublikowano w Śrimad-Bhāgavatam

Jest pięć elementów ciężkich: woda, ogień, powietrze i eter oraz pięć elementów subtelnych: zapach, smak, kolor, dotyk i dźwięk.
Zmysłów gromadzących wiedzę i narządów działania jest w sumie dziesięć. Są to: słuch, zmysł smaku, zmysł dotyku, wzrok, węch, narząd mowy oraz narządy pracy, przemieszczania się rozmnażania i wydalania.