Artykuły

To, co zmienia się...

Teresa Maria Zalewska. Opublikowano w Pieśni Nieba cz.II

To, co zmienia się
Pod wpływem warunków otoczenia,
Nie jest
Prawdziwą Naturą Umysłu
U człowieka
W planie ziemskiego istnienia.

Przemijający umysł
Zmienia się
Wraz ze zmieniającymi się sytuacjami,
Prawdziwą naturę człowieka
Stanowi
Umysł Fundamentalny,
Który
rejestruje
W ziemskiej rzeczywistości zmiany.

Ludzie zazwyczaj pragną...

Teresa Maria Zalewska. Opublikowano w Pieśni Nieba cz.II

Ludzie zazwyczaj pragną
Szczęścia i pomyślności.
Unikają nieszczęścia,
Które w świecie gości.
Lecz to, co szczęściem
Dzisiaj się wydaje,
Jutro największym nieszczęściem się staje.
Mądrość nakazuje,
By zmienność sytuacji
Traktować z równowagą
W swej ziemskiej kreacji
Wprowadzając w ten sposób
Prawdę o nie dualności
Istnienia Ducha,
Co w ludzkim ubraniu gości.