Artykuły

Co to jest medycyna holistyczna?

. . Opublikowano w Uzdrawianie przez kreatywność. Odsłony: 1033

Medycyna holistyczna to termin określający podejście do uzdrowienia pacjenta i jego życia w wymiarze fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym. To, że chory ma wpływ na przebieg leczenia, wie każdy lekarz praktyk. Ludzie optymistycznie nastawieni do procesu życia zdrowieją szybciej, niż pacjenci ze skłonnościami do pesymistycznej percepcji zjawisk życia.

Pierwsza wzmianka o zależności pomiędzy emocjami a rakiem, jaką znam pochodzi od starożytnego greckiego lekarza Galena i została sporządzona w roku 140 n.e. Galen badał i zapisywał relacje występujące między stanem depresji, a rakiem piersi.

W 1973r. C. Thomas z Akademii Medycznej Johna Hopkinsa ogłosiła studium na temat czynników psychologicznych jako elementów poprzedzających zapadnięcie na jedną z pięciu chorób. Opublikowana w „Johns Medical Journal”, była jedną z pierwszych prac wybiegających w przyszłość, co oznacza, że zajmowała się psychologiczną charakterystyką ludzi, zanim postawiono jakąkolwiek diagnozę.

Dr Hopkins doszła do wniosku, że osoba predysponowana do choroby nowotworowej posiada następujące cechy charakteru:

 • reaguje na stres przygnębieniem i poczuciem beznadziejności
 • całkowicie skrywa emocje, albo ujawnia je tylko częściowo
 • odczuwa brak bliskości z jednym lub obydwojgiem rodziców.

Jugosłowiański psycholog Ronald-Grossarth-Maticek odkrył, że stosując metody wsparcia psychologicznego jest w stanie zmienić współczynnik śmiertelności wśród chorych na serce i raka. Do metod stosowanych przez Maticka należą m.in. relaksacja, sugestia, wizualizacja i inne techniki behawioralne. Stosunkowo nową gałęzią medycyny jest psycho-neuro-immunologia. Ta szybko rozwijająca się dyscyplina pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób emocje są przekładane na substancje chemiczne, które wpływają na układ obronny organizmu i inne mechanizmy uzdrawiające. W 1973r. Candace Pert z Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego w USA została współodkrywcą pierwszego receptora neuropeptydowego odpowiedzialnego za przenoszenie emocji. Dzięki nowym zdobyczom techniki naukowcy w laboratorium mogą zobaczyć, że pewne włókna nerwowe kończą się na powierzchni krwinek białych, które są kluczowym składnikiem systemu odpornościowego. W związku z tym informacja wysyłana z mózgu wpływa na działanie systemu odpornościowego. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, nie sposób nie zauważyć związku pomiędzy stanem emocjonalnym pacjenta, a rozwojem różnych patologii chorobowych. Medycyna holistyczna zajmuje się w takim samym stopniu troską o uzdrowienie wymiaru emocjonalnego istnienia człowieka jak i leczonego zgodnie z najnowszymi osiągnięciami wiedzy medycznej. Skuteczność takiego podejścia do procesu uzdrawiania jest potwierdzona wieloma pracami najlepszych ośrodków medycznych świata zachodniego.

Jednym z najbardziej znanych na świecie lekarzy prowadzących badania nad psychobiologicznymi uwarunkowaniami powrotu do zdrowia jest dr O. Carl Simonton. Jest on dyrektorem Simonton Cancer Center /USA/ i od połowy lat siedemdziesiątych z ogromnym powodzeniem wykorzystuje tamże opracowane przez siebie metody w celu przywracania zdrowia ludziom nieuleczalnie chorym w świetle dostępnej i praktykowanej wiedzy medycznej. W 1979r. u Reida Hensona wykryto rzadko występującą formę nowotworu – białaczkę włochatokomórkową. Lekarze oświadczyli mu, iż w najlepszym przypadku ma przed sobą 2 lata życia. Wtedy środowisko medyczne nie znało skutecznej metody leczenia, którą można byłoby zaproponować pacjentowi. Kiedy Henson dowiedział się o prognozie, postanowił dotrzeć do dr O. Carla Simontona, autora „Triumfu życia”, światowej sławy pioniera w dziedzinie badań nad wykorzystaniem zdolności umysłu w celu leczenia organizmu człowieka. Dr Simonton pokazał mu, w jaki sposób można być aktywnym uczestnikiem procesu leczenia, nie zaś tylko biernym jego obserwatorem. W 10 lat później obydwaj opublikowali doskonałą książkę „Powrót do zdrowia”, w której zawarli pozytywny program postępowania, dzięki któremu Reid i wielu innych pacjentów powrócili do zdrowia, i o wiele bardziej satysfakcjonującego życia.

Dr Simonton swoją wiedzę opartą na wynikach badań naukowych i ponad 25-letnich obserwacjach zawarł w następujących punktach:

 1. Emocje mają wyraźny wpływ na stan zdrowia i wyleczenie choroby.
 2. Przekonania /zespół utrwalonych wyobrażeń/ wpływają na emocje i poprzez to nie są obojętne dla zdrowia.
 3. Możesz znacząco wpływać na swoje przekonania, postawy oraz emocje i w ten sposób oddziaływać na stan organizmu.
 4. Sposobów wpływania na przekonania, postawy i uczucia można się nauczyć stosując wiele dostępnych i znanych metod.
 5. Wszyscy funkcjonujemy jako byty fizyczne, mentalne i duchowe.
 6. Wszystkie te aspekty naszej osoby muszą być brane pod uwagę w procesie leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i predyspozycji chorego, a także jego rodziny, społeczeństwa i kultury.
 7. Harmonia-równowaga pomiędzy fizyczną, mentalną i duchową stroną osoby jest dla zdrowia najistotniejsza.
 8. Posiadamy odziedziczone skłonności i możliwości, które wiodą nas ku zdrowiu i harmonii.
 9. Te odziedziczone zdolności mogą być rozwijane i uzupełniane w sposób kontrolowany poprzez opracowane metody techniki.
 10. Gdy rozwijamy owe zdolności, zwiększa się nasza biegłość, podobnie jak w trakcie uczenia się innych umiejętności. Rezultatem jest większa harmonia i lepsza jakość życia, które wyraźnie wpływają na stan naszego zdrowia.

W swojej książce „Powrót do zdrowia”, dr Simonton przedstawił pozytywny program życia dla osób dotkniętych chorobą nowotworową. Przypadek R. Hensona chorego na białaczkę włochatokomórkową i zakończony sukcesem proces leczenia, uzmysłowi Państwu wpływ zmiany przekonań, a w ślad za tym sposobu myślenia i reagowania na nasze zdrowie i życie.
Simontonowski Ośrodek Leczenia Raka nie próbuje zastępować tradycyjnego leczenia, lecz zajmuje się uzupełnianiem kuracji, której w danej chwili poddany jest pacjent, odzwierciedlając w pełni założenie uzdrawiania holistycznego traktującego człowieka, jako jedność wymiaru fizycznego, emocjonalnego, mentalnego i duchowego.

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

* W artykule wykorzystano materiały pochodzące z książki „Powrót do zdrowia” Carla Simontona.